AVG

Ik ga akkoord met:
Acceptatie NAW Algemeen (1) Gebruikmaken NAW gegevens bedrijf
Doel:
Adres:
Het adres is nodig om de factuur te koppelen aan een bepaald adres en zodoende dit eventueel op te kunnen sturen naar klanten. Daarnaast wordt het adres gebruikt om te kijken of het bedrijf is ingeschreven bij de KvK.
Naam en voornaam:
Deze gegevens zijn nodig om contact met de klant te kunnen hebben en dit contact persoonlijker te maken. Daarnaast wordt deze informatie gebruikt om de handelingsbekwame te achterhalen om rechtsgeldig overeenkomsten aan te gaan.Acceptatie NAW opslag (2) Opslag NAW gegevens bedrijf
Doel:
Om zo niet iedere keer bij een nieuwe overeenkomst of correspondentie de juiste gegevens op te hoeven vragen.Acceptatie WACHTWOORDEN ftp (3) Opslag ftp-gegevens
Doel:
De gegevens zijn nodig om voor het maken van websites; de back-end van een website te kunnen inzien en aan te passenAcceptatie WACHTWOORDEN website-inlog (4) Opslag website-inloggegevens
Doel:
Deze gegevens zijn nodig om voor het maken van websites; de front-end van een website te kunnen inzien en aan te passenAcceptatie WACHTWOORDEN Google-account (5) Opslag Google-account inloggegevens
Doel:
Deze gegevens zijn nodig om een analyse te kunnen opstellen van het aantal bezoekers op een bepaalde website van een klant om zodoende websiteanalyses te kunnen maken. Daarnaast is het google account ook nodig voor een eventuele upload van video’s op youtube of een Adwords campagne.Acceptatie WACHTWOORDEN e-maildressen (6) Opslag e-mailadressen + wachtwoorden
Doel:
E-mail wachtwoorden en adressen kunnen worden opgeslagen om zo voor de klant een geheugensteun te hebben, daarnaast worden deze opgeslagen om eventuele problemen met de e-mail op te lossen.Acceptatie WACHTWOORDEN overige (7) Opslag overige inloggegevens + wachtwoorden
Doel:
Als inloggegevens nodig zijn voor het voltooien van een overeenkomst (bijv. versturen maillijsten, posten van social media posts of platform-gerelateerde werkzaamheden) dienen deze te worden opgeslagen.Acceptatie OPSLAG e-mailinhoud (8) Opslag inhoud correspondentie
Doel:
Mails worden opgeslagen om als bewijslast te dienen of als geheugensteun voor voorgaande correspondentie.Acceptatie GEBRUIK telefoonnummer (9) Gebruik telefoonnummer algemeen
Doel:
Dit is nodig om zowel bereikbaar te zijn, als een klant makkelijk te kunnen bereiken voor korte gesprekken voor bijvoorbeeld een opdrachtbevestigingAcceptatie GEBRUIK email (10) Gebruik email algemeen
Doel:
Deze gegevens zijn nodig om kort contact met klanten te kunnen hebben in de vorm van communicatie, opdrachtbevestiging, ontwikkelingen of facturatie.Acceptatie GEBRUIK telefoonnummer marketing (11) Gebruik telefoonnummer marketing
Doel:
Het telefoonnummer kan gebruikt worden voor marketing doeleinden zoals het op de hoogte brengen van nieuwe producten of interessante acties.Acceptatie GEBRUIK emailmarketing (12) Gebruik email marketing
Doel:
Het emailadres kan gebruikt worden voor marketing doeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven, doen van aanbiedingen of het aan de man brengen van nieuwe producten of interessante acties.Acceptatie OPSLAG facturen, opdrachtbevestigingen en offertes (13) Opslag facturen, opdrachtbevestigingen en offertes
Doel:
Deze gegevens worden opgeslagen om zo te kunnen achterhalen welke overeenkomsten met de klant zijn aangegaan of welke bedragen en voor welke werk de klant is gefactureerd.Acceptatie OPSLAG foto's en bewegende beelden (14) Opslag foto's en bewegende beelden
Doel:
Deze foto's en bewegende beelden worden opgeslagen om zo voor de klant een marketingcampagne te kunnen starten. De beelden zullen slechts gebruikt worden om aan overeenkomsten met de klant te kunnen voldoen en zullen niet voor eigen gebruiken (Beter Vindbaar B.V.) gebruikt worden.Acceptatie OPSLAG overige elementen website (15) Opslag overige elementen website
Doel:
Deze overige elementen zullen worden opgeslagen. We doelen hier op content die op social media of websites worden geplaatst zoals teksten of webpagina's of op de website geplaatste disclaimers of algemene voorwaarden. Deze elementen zullen slechts gebruikt worden om aan overeenkomsten met de klant te kunnen voldoen en zullen niet voor eigen gebruik (Beter Vindbaar B.V.) gebruikt worden.